Kako do većeg životnog prostora u doba inflacije?

Sadržaj
Kako do većeg stana u doba inflacije?

Situacije koje su poslednjih godina uticale na dešavanja u celom svetu na društvenom i političkom planu, dovele su između ostalog i do izmena u okviru brojnih industrija. Tržište nekretnina je u ovom kontekstu najupečatljivije pogođeno, suočavajući se s jedne strane sa deficitom u pogledu materijala, a s druge strane sa procvatom u pogledu potražnje. Sve ovo dovodi do izvesne inflacije na tržištu nekretnina, koja je čak i veća od inflacije koju primećujemo u ostalim domenima života i poslovanja.

Objašnjenje pojma inflacije

Teoretsko objašnjenje pojma inflacije podrazumeva porast cena na opštem nivou u toku određenog vremenskog perioda. Za pojedince u praksi to znači da vrednost njihovog novca opada i da je samim time potrebno više novca ne bi li se zadovoljile osnovne životne potrebe, te da određene stavke koje su ranije bile relativno dostupne polako prelaze u domen luksuza. Inflacija koja su ovom momentu dešava nesumnjivo pogađa budžete mnogih, a kada govorimo o nepokretnostima nalazimo joj više no jedan uzrok.

Inflacija na tržištu nekretnina

Inflacija je prisutna i na tržištu nekretnina (Photo by Alena Darmel – pexels.com)

Tržište nekretnina svoj rast cena duguje različitim faktorima, među kojima su porast cena materijala i porast potražnje. Manjak materijala, koji čini cenu istog danas višom, po prirodi stvari dovodi do potrebe da se krajnja cena nepokretnosti povisi. Iako su mnogi ranije smelo pretpostavili da će ovo dovesti do manje potražnje (na šta bi trebalo da utiče i ekonomska kriza koja je pratila pandemiju virusa korona), dešava se potpuno suprotno. Čini se da je na ovo najviše uticaja imala sigurnost koju podrazumeva ulaganje u nekretnine, a koje je svima u toku pandemije manjkalo. Ekonomski faktor tako zapravo počinje da ide u korist ulaganju u nekretnine, a ne uzdržavanju od kupovine. Ovo je, dakle, postao najsigurniji vid štednje, a naročito ako govorimo o najpopularnijim ponudama, kao što je prodaja stanova u Beogradu ili Novom Sadu, kojima će vrednost sasvim izvesno rasti ili se održavati na visokom nivou i u narednom periodu.

Nekretnine kao investicija u doba inflacije

Iako inflacija sobom nosi pad vrednosti novca (te će s jedne strane vrednost nekretnine da raste budući da raste cena materijala, a sa druge strane će sama inflacija dovesti do toga da nam treba više novca za kvadratni metar i bez istovremenog rasta njegove cene), efekat ovakvih okolnosti nije negativan kada je potražnja nepokretnosti u pitanju. Ulaganje u nekretnine u doba inflacije postaje zapravo jedno od boljih rešenja, koje ljudi mahom prepoznaju kao takvo, budući da ova investicija zapravo štiti uloženi novac od devalvirajućeg efekta inflacije.

Potreba za većim životnim prostorom

Do potrebe za većim prostorom dolazi iz više razloga i jasno je da ne možemo sasvim kontrolisati životne tokove spram globalne ekonomske i političke situacije, te samim time ne možemo ni sprečiti rađanje ovakve potrebe, koja je neretko i prosto posledica promene prioriteta u različitim životnim dobima. Činjenica je da nam se čini da opšta inflacija ne ide u prilog kupovini većeg životnog prostora, ali nam trenutna dešavanja na ovom planu (kao i sve promene na tržištu kojima smo svedočili proteklih godina) jednoglasno govore da je ovo zapravo idealan momant za kupovinu nekretnine, budući da bi svaki sledeći mogao da znači i njenu višu vrednost.

Promena prioriteta

Nadovezujući se na prethodno rečeno, promena prioriteta koja dovodi po potrebe za većim životnim prostorom zapravo predstavlja i jedno od rešenja kada je izvodljivost ovog finansijskog poduhvata u doba inflacije u pitanju. Kada prostor (njegova kvadratura i sobnost) postanu prioritet, kompromise možemo praviti u drugim domenima. Budući da je lokacija jedan od najznačajnijih faktora koji utiču na rast vrednosti nekretnine na tržištu, određeni kompromisi u ovom domenu nesumnjivo mogu da učine ovaj boljitak na planu prostora mogućim.

Ukoliko vas vaše životne prilike sve češće navode da otvorite temu prelaska u veći životni prostor, uključite se na tržište nekretnina kao kupac, razmatrajući različite opcije. Nakon što procenite odnos vaših mogućnosti i želja, a na osnovu stanja na tržištu, odlučite se za određene kompromise. Nemojte previše oklevati pred prilikama koje se ukažu pred vama, već se njima aktivno bavite, analizirajući ih. Procvat tržišta nekretnina je zapravo valjan odgovor na tekuću inflaciju, te razmotrite ovaj korak i kao način na koji biste mogli da sačuvate svoj novac od njenih efekata.

Podelite
Facebook
Twitter
Pinterest
Najnovije
Kako organizovati nezaboravan događaj

Planiranje proslave može biti veoma uzbudljiv i kreativan proces, ali takođe može biti i izazov za organizatore. Bez obzira da li se radi o proslavi

Pročitajte još...