Zašto ljudi u braku varaju?

Sadržaj
Zašto ljudi u braku varaju?

U prethodnom članku smo tražili odgovor na pitanje zašto muškarci varaju i zaključili da prevare nisu vezane za pol, nego za pojedince, ali se ipak mogu izvući neke zajedničke stvari za sve muškarce koji su počinili preljubu. Danas razotkrivamo zašto ljudi u braku varaju češće nego ljudi koji su u vezama.

Postoji mnogo razloga zašto ljudi u braku varaju. Više od 40% bračnih parova je pogođeno neverstvima i uprkos visokom procentu, većina ljudi – čak i onih koji zalutaju – će reći da je varanje pogrešno.

Faktori rizika kao što su poremećaji ličnosti i problemi iz detinjstva, kao i prilike kao što su društvene mreže i loše postavljene granice, mogu povećati šansu da jedan od ovih razloga zaista dovede do neke vrste afere.

Frustracija u braku je jedan uobičajeni pokretač; osoba koja vara može učiniti nekoliko bezuspešnih pokušaja da reši probleme. Možda se predomišljala o venčanju ili je bila ljubomorna zbog pažnje koja se pridaje bebi, a nije imala veštinu da savlada ta osećanja.

Možda zalutali supružnik ima prtljag iz detinjstva – zanemarivanje, zlostavljanje ili roditelje koji su varali – koji ometa njegovu ili njenu sposobnost da održi posvećen odnos. Ređe, osoba koja vara ne ceni monogamiju, nedostaje joj empatija ili jednostavno ne mari za posledice.

Pogledaćemo brojne faktore rizika i uzroke prevare, ali je važno unapred istaći da partner ne izaziva prevaru svog supružnika. Bilo da je to bio vapaj za pomoć, izlazna strategija ili način da se osvete nakon što su prevareni sami, osoba koja vara je sama odgovorna za prevaru.

Motivacija za prevaru se razlikuje po polu

Verovatnije je da će muškarci imati afere nego žene i često traže više seksa ili pažnje. Muškarci svoju ljubav izražavaju na fizički način – često nemaju savršene „reči osećanja“ za svoje žene. Dakle, seks postaje važan put ka povezanosti i intimnosti.

Ako muškarci nisu seksualno zadovoljni (na primer, ako njihova supruga često odbija seks), oni to odbijanje prihvataju k srcu i to se lako može prevesti u osećaj „nevoljenosti“. U stvari, muškarci češće varaju od žena zbog osećaja nesigurnosti.

Kada žene varaju, često pokušavaju da popune emocionalnu prazninu. Žene se često žale na nepovezanost sa supružnikom i na želju da budu poželjne i voljene. Žene se češće osećaju necenjeno ili ignorisano i traže emocionalnu intimnost vanbračne veze.

Afera je češće „prelazni“ partner za ženu kao način da prekine vezu. Ona ozbiljno želi da napusti svoj brak i ova druga osoba joj pomaže u tome.

To ne znači da seksualno zadovoljstvo nije primarni pokretač prevare za žene kao i za muškarce. Slično tome, dosada u bračnom odnosu može dovesti i muškarce i žene do prevara.

Uzroci i faktori rizika

Postoji bezbroj razloga ili uzroka zašto ljudi u braku varaju, ali određeni faktori rizika – bilo sa jednim od pojedinaca ili sa brakom u celini – povećavaju šanse da će se to dogoditi.

prevara brak žena muž
Da li je preljubu moguće oprostiti – da uz puno zajedničkog truda i tolerancije (shutterstock.com)

Individualni faktori rizika

Opšte pravilo je da je za prevaru potrebno dvoje, ali postoje i izuzeci. Pojedinačni faktori koji mogu povećati šanse za neverstvo uključuju:

 • Zavisnost: Problemi sa zloupotrebom supstanci, bilo da se radi o zavisnosti od alkohola, droge, kockanja ili nečeg drugog, su jasni faktori rizika. Alkohol, posebno, može da smanji inhibicije tako da osoba koja ne bi razmišljala o aferi kada je trezna, može preći liniju.
 • Stil privrženosti: Neki stilovi privrženosti, kao što su izbegavanje vezivanja ili nesigurnost, kao i poremećaji intimnosti takođe su razmatrani u vezi sa sklonošću ka varanju. Loše samopoštovanje i nesigurnost takođe mogu povećati rizik od afere kao načina da se dokaže dostojnost.
 • Trauma iz detinjstva: Istorija traume iz detinjstva (kao što je fizičko, seksualno ili emocionalno zlostavljanje ili zanemarivanje) povezana je sa većom šansom da će osoba prevariti (ako se nije pozabavila traumom i ima nerešene probleme).
 • Izloženost neverstvu u detinjstvu: Prethodno iskustvo sa varanjem takođe može povećati rizik od neverstva. Deca koja su izložena aferi roditelja imaju dvostruko veće šanse da će i sama imati aferu.
 • Mentalne bolesti: Neke mentalne bolesti, kao što je bipolarni poremećaj, predstavljaju faktor rizika za prevaru u braku.
 • Prethodno varanje: Izreka „jednom varalica, uvek varalica“ je više od puke priče. Studija iz 2017. bila je prva koja je procenila kredibilitet ove izreke. U ovoj studiji, oni koji su bili uključeni u vanbračnu vezu imali su tri puta veću verovatnoću da će ponoviti ponašanje u svojoj sledećoj vezi.
 • Psihološki problemi: Narcističke osobine ili poremećaji ličnosti povezani su sa većom verovatnoćom prevare. Sa narcizmom, aferu mogu pokretati ego i osećaj za pravo. Osim što su egocentrični, ljudima sa ovim poremećajima često nedostaje empatije, tako da ne cene uticaj svojih postupaka na supružnika.
 • Zavisnost od seksa: Svakako, zavisnost od seksa kod jednog partnera povećava šansu da on bude nezadovoljan fizičkim aspektom svog braka i traži zadovoljstvo negde drugde.

Faktori rizika u vezi

Problemi u bračnim odnosima takođe mogu biti faktor rizika za prevaru. Neki od njih uključuju:

 • Nasilje u porodici i emocionalno zlostavljanje
 • Emocionalna i/ili fizička nepovezanost
 • Finansijski pritisci
 • Nedostatak komunikacije
 • Nedostatak poštovanja
 • Niska kompatibilnost (ljudi koji su se venčali iz pogrešnih razloga): Niska kompatibilnost može dovesti do osećaja kajanja zbog stupanja u brak.

Primarni razlozi zašto ljudi u braku varaju

Sa ili bez individualnih ili bračnih faktora rizika postoji niz mogućih razloga za bračnu neveru. U osnovi mnogih razloga, međutim, leži nekoliko niti. Jedna je uloga nezadovoljenih potreba. Jedan partner možda nije u stanju da ispuni potrebe svog partnera, ali prečesto te potrebe nisu izražene. Bračni partneri ne čitaju misli. 

Drugi je nedostatak direktnog rešavanja problema. Bežanje od problema (izbegavanje sukoba) umesto da ostanete i rešavate ih je još jedan ključni element u komunikaciji i posvećenosti u braku.

Neki od razloga koji se navode kao razlog za varanje mogu uključivati:

 • Nesreća/nezadovoljstvo: Nezadovoljstvo brakom, bilo emocionalno ili seksualno, je uobičajeno. Brak je posao, a bez međusobnog negovanja parovi se mogu rastati. Brak bez seksa se često navodi kao razlog prevare i za muškarce i za žene.
 • Partneri se osećaju necenjenim: Osećati se potcenjenim ili zanemarenim može dovesti do neverstva. Kada oba partnera rade, žene često nose teret kućnih poslova i brige o deci. U ovom slučaju, afera potvrđuje osećaj vrednosti osobe. Sa druge strane, međutim, osećaj zanemarenosti može biti povezan sa nerealnim očekivanjima od partnera, a ne istinskim zanemarivanjem.
 • Nedostatak posvećenosti: Sve ostalo na stranu, studija iz 2018. je pokazala da ljudi koji su manje posvećeni svojoj vezi češće varaju.
 • Dosada: Muškarci i žene koji traže uzbuđenje jurnjave i uzbuđenja novootkrivene ljubavi verovatnije će varati. Umesto da pokušavaju da nađu zamenu za svog partnera, neki tvrde da je svađa način da začine svoj brak. 
 • Odljubljivanje se često navodi kao razlog za prevaru. Ovo može uključivati nedostatak razumevanja kako ljubav sazreva u braku.
 • Slika tela/starenje: Često ilustrovano pričamo o muškarcima srednjih godina koji imaju aferu sa ženama u dobi njihovih kćerki, ali prevara ponekad može biti način da muškarac (ili žena) dokažu da još uvek „imaju ono nešto“. Ruku pod ruku sa ovim mislima, supružnik može baciti krivicu za sopstvenu indiskreciju tvrdeći da je njihov supružnik „zapustio sebe“.
 • Osveta: Ako je jedan partner imao aferu ili je na neki način oštetio partnera, uvređeni partner može osetiti potrebu za osvetom koja rezultira aferom.

Sekundarni razlozi zašto ljudi u braku varaju

Pored primarnih razloga za prevaru koji su gore navedeni, postoje sekundarni razlozi koji mogu dovesti do afere. Neki od njih uključuju:

 • Internet: Imati aferu, posebno emotivnu, mnogo je lakše nego u prošlosti, a sajtovi društvenih mreža bili su umešani u mnoge afere i razvode. Internet neverstvo ili „prevara online“ je i dalje varanje, čak i ako se dvoje ljudi nikada nisu sreli licem u lice.
 • Prilika: Periodi odsustva, bilo da partneri putuju na posao ili služe u vojsci, pružaju veće mogućnosti da se događaju prevare. Odsustvo omogućava supružniku da ima aferu sa malim rizikom da bude otkriven ili može dovesti do usamljenosti i ozlojeđenosti. Iako brak na daljinu nije idealan, postoje načini da vaš brak bude jak i kada ste odvojeni.
 • Loše granice: Loše lične granice, ili ograničenja koja postavljamo drugim ljudima u pogledu onoga što smatramo prihvatljivim ili neprihvatljivim, takođe mogu povećati šanse da dođe do afere. Ljudi kojima je teško reći ne (preterano popustljivi ili „ugodni ljudima“) mogu se naći u aferi čak i ako to nije bilo ono što su želeli.
 • Pornografija: Iako je njena uloga u bračnoj neveri umanjivana, pornografija je opasna za brak i jasno se pokazalo da je „kapija“ za neke ljude. Nažalost, pornografija je postala mnogo dostupnija na internetu.

Suočavanje sa supružnikom koji vara

Ponekad ljudi sumnjaju da njihov supružnik vara, ali nemaju čvrste dokaze. Iako je često najbolji pristup u braku biti direktan, možda ćete se zapitati da li će to prouzrokovati više štete ako direktno pitate. I, naravno, odgovor koji vaš supružnik daje može biti istina ili laž.

Najbolji pristup će se razlikovati za različite parove, ali ako ste zabrinuti, možda bi bilo dobro da potražite neke od znakova.

prevara u braku
Oba pola jednako često čine preljubu, iako se veruje da muškarci češće varaju (shutterstock.com)

Poziv upomoć ili strategija bega

U nekim brakovima, afera je vapaj za pomoć, način da se par natera da se konačno suoči sa problemima kojih su obe strane svesne, ali ih ne rešavaju. U ovom slučaju, partner često zapravo pokušava da bude uhvaćen kao način da se problem iznese u prvi plan. Drugi put partner može jednostavno videti neverstvo kao izlaznu strategiju – način da se okonča nesrećni brak.

Bez obzira na osnovni razlog zbog kojeg supružnik vara, to može ili uništiti brak ili biti katalizator za njegovu ponovnu izgradnju, u zavisnosti od toga kako se postupa sa neverstvom.

Niste krivi što vas je neko prevario

Možda biste, međutim, želeli da istražite kako vas je dinamika između vas i vašeg supružnika dovela do ove tačke. Prepoznavanje da je neverstvo simptom dubljih problema može navesti par da reši osnovne probleme u svojoj vezi i da se zbliži.

Ako ste vi bili prevareni, ključno je shvatiti da niste odgovorni za to što je vaš supružnik doneo odluku o prevari. Vi niste krivi za njegovo ili njeno ponašanje.

Žene imaju tendenciju da emocionalne afere smatraju opasnijim od seksualnih afera, dok su muškarci spremniji da oproste emocionalne afere, ali za oboje, najčešći odgovor na saznanje o aferi svog partnera je ljubomora.

Čak i ako vam je nanešena nepravda, rad sa profesionalcem može biti od pomoći u suočavanju i oporavku. Nerazjašnjena ljubomora može dovesti do ozlojeđenosti, a kako kaže izreka: „Ogorčenost je kao otrov koji sam popiješ, a onda čekaš da druga osoba umre“.

Kako prevazići prevaru?

Neki parovi mogu preći preko neverstva i preći na još bolju vezu, dok neki ne mogu. Svakako, postoje trenuci kada nastavak braka ne bi bio preporučljiv.

Pre nego što analizirate specifičnosti afere iz perspektive vašeg supružnika i pogledate zašto je do afere došlo u smislu njegovih ili njenih potreba, važno je da pogledate svoje sopstvene potrebe. Ovo može biti izazovnije nego što zvuči, posebno usred ljubomore i besa.

Ako ste vi imali aferu, postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti ako se nadate da ćete spasiti svoj brak. Pre svega, morate odmah prestati da varate i lažete i prihvatite svoj izbor. Bitno je da budete strpljivi i da svom supružniku date prostor. To ne znači da će uspeti. Možda neće. Ali bez prihvatanja pune odgovornosti (bez okrivljavanja ili opravdavanja svog ponašanja) šanse će biti male.

Šansa da oprostite aferu zavise od mnogih faktora, kao što su razlozi zbog kojih je do nje došlo i karakteristika obe osobe. Da bi istinski razumeli i krenuli napred, oba partnera će morati da slušaju onog drugog (što može biti izuzetno izazovno u ovom okruženju), a ne da pretpostavljaju da bi motivacija ili osećanja njihovog partnera bila ista kao i njihova. Možda ćete imati koristi ako posetite licenciranog psihoterapeuta.

Za one koji odluče da pokušaju da prevaziđu neverstvo, čini se da su zajednički kapacitet da oproste i snažna posvećenost vezi ključni.

Postoji mnogo potencijalnih razloga za prevaru, a brak je komplikovan. Ali direktan govor, izražavanje svojih potreba, praktikovanje opraštanja i obaveza da ćete raditi na svom braku svaki dan, najbolji su planovi osiguranja za zaštitu vašeg braka.

Podelite
Facebook
Twitter
Pinterest
Najnovije
Kako organizovati muziiku za svadbu?

Iza svake ceremonije venčanja kriju se meseci i meseci planiranja, korigovanja, pregovaranja, ali i stresiranja. Jedno od pitanja koje neretko zadaje najveće glavobolje organizatorima svadbe

Kako spakovati dete za ekskurziju?

Svaka stvar u koferu ima svoju svrhu, a roditelji znaju koliko je važno decu opremiti sa neophodnim osnovama za bezbrižno i srećno putovanje. Od dobro

Pročitajte još...

Kako da rešite problem sa polomljenim ek ventilom

Zamena ventila predstavlja značajno češću potrebu nego što se obično pretpostavlja. Uprkos njihovoj skromnoj veličini, ovi komponenti igraju ključnu ulogu u funkcionalnosti vodovodnih sistema. Esencijalno